Muurschildering Kostverlorenkade

Eigenschappen
Kunstenaar Aam Solleveld
Adres Jacob van Lennepstraat, Hoek Tweede Kostverlorenkade
Wijk Oud West
Materiaal Verf
Plaatsingsdatum 2013

Eind 2013 bestond het woningbouwcomplex op de hoek Kostverlorenkade en de Jacob van Lennepstraat 100 jaar.
Vanuit het initiatief van bewoners is het idee ontstaan om op deze muur een kunstwerk aan te laten brengen.
De kopse muur van het pand is in het kader van dit initiatief gerenoveerd door woningbouwvereniging Rochdale, zodat een duurzame en optimale situatie ontstaat voor het aanbrengen van het kunstwerk.
Door het samenvallen van dit bewonersinitiatief en het opknappen van de muur ontstaat hier de mogelijkheid een kunstwerk in de vorm van een muurschildering aan te laten brengen. De plek aan de Kostverlorenkade is prominent, zowel zichtbaar voor de bewoners, omwonenden, verkeer langs de kade en het scheepvaartverkeer.

Voor zowel opdrachtgever (Rochdale) als initiatiefnemer is het naast het belang dat het kunstwerk in haar context (gevel en omgeving) past, van groot belang dat het ontwerp door (buurt)bewoners wordt gedragen.
Bewoners en buurtbewoners zijn daarom bij de uiteindelijke keuze van het winnend ontwerp (V.O.) betrokken door een stemprocedure. Uit een ontwerpcompetitie is het ontwerp van Aam Solleveld uitgekozen door bewoners en een commissie om gerealiseerd te worden.

 

Inhoudelijke beschrijving kunstwerk:
De architect van het woonblok is J.A. van der Pek en het werd in 1913 gebouwd. Het pand is dit jaar 100 jaar oud. Er zijn 5 woonlagen waaronder een zolder. De bewoners van het pand en buurtbewoners willen graag een kunstwerk op deze wand.

De architectuur van dit pand, de aangrenzende panden als ook de bebouwing aan de overzijde van het water (de Baarsjesweg), met panden uit verschillende perioden en gebouwd met verschillende ideeën over schoonheid wil Solleveld met dit gevelontwerp meer in evenwicht met elkaar brengen.
De aanwezige elementen en patronen in deze gevel en de tegenoverliggende gevels, straatinrichtingen, groen, water en natuurlijk mensen wil ze met elkaar verbinden. De gevel wordt niet als een groot canvas voor een schilderij gebruikt, maar gaat een samenwerking aan met de aanwezige elementen en wil een nieuwe manier van het ervaren van de ruimte geven.

Voor deze gevelwand en omgeving heeft Solleveld een lijntekening gemaakt die een stapeling van verschillende patronen laat zien. Patronen die ontworpen zijn op basis van de verhoudingen van het pand, de ramen en het siermetselwerk. Deze patronen of motieven zouden in de achterliggende interieurs gevonden kunnen worden. In bijvoorbeeld behang, meubelstoffen, een tafelkleed of gordijnen, een lambrisering, of een vloertegelpatroon. Hiermee wil ze de verschillende huishoudens die zich achter de gevels bevinden verbeelden, zonder hiervan een één op één verslag te willen maken. Verschillende achtergronden of leefstijlen die samen met elkaar een soms een contrasterend maar toch harmonisch geheel kunnen vormen.
De patronen refereren aan de verschillende woonlagen, bovenin is in het ontwerp net als in het architectonisch ontwerp van Van der Pek een nadruk gelegd door meer ornamentatie.

De tekening is gemaakt om zowel op afstand te ervaren als voor voorbijgangers, zowel op afstand als van dichtbij. Daarnaast de bewoners in de direct tegenoverliggende panden.

De tekening is in verf uitgevoerd. Door de tekening neutraal en helder te houden, donkere lijnen op een lichte ondergrond te schilderen, en niet in te kleuren is deze rustig en op meerdere manieren te interpreteren.
Het streven is dat de muurtekening niet alleen op zich zelf staat maar zich ook met de omringende elementen kan verbinden. De ondergrond krijgt een lichte kleur gelijk het houtwerk en de gevelsteen zodat dit past bij de bestaande architectuur en omgeving, de lijnen worden donkerantraciet.
De gevelsteen van Rochdale en de muurankers zijn zichtbaar geblejven en vinden een plek binnen het ontwerp, als elementen in de tekening.
De elektriciteitskastjes moesten blijven staan en worden in dezelfde kleur geschilderd en van een patroon worden voorzien.
De wand en kasten zijn uiteindelijk beschermt met een laag anti-graffiti.

De cirkel werkt als een baken, ook van grote afstand is deze zichtbaar voor bijvoorbeeld de scheepvaart in de Kostverlorenvaart en voor (naderend) verkeer. De gevel wordt daarmee een markeerpunt, een landmark.

De gele, naar de randen toe vervagende kleurcirkel, werkt als een zon of licht, wat het idee van een baken versterkt. Geel is ook een element in het architectonisch gevelontwerp van van der Pek, waar het in de gele ornamenten terug komt.

Muurschildering Kostverlorenkade

Muurschildering Kostverlorenkade

Muurschildering Kostverlorenkade

Muurschildering Kostverlorenkade

Plattegrond