Dubbeltjespanden

Eigenschappen
Kunstenaar Marjet Wessels Boer (1978 - ) (Meer informatie)
Adres Mauritskade
Wijk Oosterparkbuurt
Plaatsingsdatum 2013

Zaterdag 14 december om 16.00 uur wordt het kunstwerk “Het Begon met een Dubbeltje” onthuld. Het kunstwerk is geplaatst op de zijmuur van Dubbeltjespanden aan de Maurtiskade in Amsterdam en vertelt de geschiedenis van het pand en haar bewoners. Kunstenares Marjet Wessels Boer verdiepte zich in deze historie en vertaalde deze naar aluminium silhouetten in een huizenhoge gemetselde letterbak.

De 56 woningen aan de Mautiskade zijn de eerste sociale woningen van Amsterdam. Vorig jaar heeft Woonstichting De Key deze woningen grondig opgeknapt. Ter gelegenheid hiervan en het 145 jarig bestaan van de panden hebben het AFK en De Key in nauw overleg met de bewoners dit kunstwerk mogelijk gemaakt. De geschiedenis van de Dubbeltjespanden en de bewonersverhalen achter de objecten in de letterbak zijn te vinden op www.dubbeltjespanden.nl

145 jaar goed en betaalbaar wonen
In 1868 werd de Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen (BVEW) opgericht. De BVEW had als doel goede, betaalbare woningen voor arbeiders te realiseren die vaak in duurbetaalde, verkrotte woningen leefden. Het eerste bouwproject waren de Dubbeltjespanden, vernoemd naar het wekelijkse dubbeltje dat de leden van de BVEW aan contributie betaalden. De BVEW ging in de jaren ’60 op in 'Onze Woning' die in 1996 fuseerde met Woonstichting De Key. De missie van de BVEW is na 145 jaar onveranderd want ook De Key heeft als doel: Het zorgen voor goede en betaalbare huisvesting.
Kunstwerk


Oorspronkelijk werd een letterbak gebruikt om zetletters te bewaren. Op die manier verwijst het kunstwerk naar de krant die de BVEW uitbracht om leden te werven voor de bouw van de Dubbeltjespanden. Later werd de letterbak vooral als toonkast gebruikt. In de gemetselde letterbak staan objecten tentoongesteld die verwijzen naar de geschiedenis van de woningen en naar verhalen van huidige bewoners. Sommige vakken in de letterbak zijn open gelaten voor toekomstige verhalen.

Dubbeltjespanden

Dubbeltjespanden

Dubbeltjespanden

Dubbeltjespanden

Dubbeltjespanden

Plattegrond