Buurttafel - Mattenbiesstraat

Eigenschappen
Kunstenaars Peter Franken
Silvia Russel
Adres Mattenbiesstraat
Wijk IJburg
Materiaal Beton, Heipaal, IJzer, Polyester
Plaatsingsdatum 2007

Het project buurttafels is het eerste burgerinitiatief van Zeeburg geweest. Buurtbewoners Yvon den Biesen, Geertje Sonnen en Bert Zeeuw hebben het stadsdeel benaderd. Gezamenlijk hebben ze een tiental kunstenaars gevraagd een ontmoetingsplek in de vorm van een buurttafel te ontwerpen. De ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners. Zie voor meer informatie: www.buurttafels.nl

Wat betekent wonen op IJburg voor u? Met die vraag zijn de kunstenaars Peter Franken en Sylvia Russel bij de bewoners langsgegaan. Ze constateerde dat de saamhorigheid onder de bewoners groot is, maar dat men nog moet wennen aan de 'nieuwe' buurt.

De bewoners die mee wilden denken over de tafel werd gevraagd hun favoriete tafelkleed mee te nemen. Patronen uit deze kleden zijn later verwerkt in de buurttafel. Op papieren tafelkleden konden bewoners schrijven en tekenen over eigen ervaringen in de nieuwe wijk. De uitspraken van de bewoners komen terug op de randen van het tafelkleed. De kernwoorden rondom IJburg vormen een woordenspel. De strepen op het tafelkleed weerspiegelen het grid van IJburg en de lijnen in de architectuur. Het tafelblad bevat drie spelletjes. Boter kaas en eieren, het woordspel en voor de kleintjes het spel Wat zie je?

www.silviarussel.com

Buurttafel - Mattenbiesstraat

Buurttafel - Mattenbiesstraat

Plattegrond