Buurttafel - Ceramplein

Eigenschappen
Kunstenaar Titia Sprey
Adres Ceramplein
Wijk Indische Buurt
Materiaal Houten planken
Plaatsingsdatum 2007

Het project buurttafels is het eerste burgerinitiatief van Zeeburg geweest. Buurtbewoners Yvon den Biesen, Geertje Sonnen en Bert Zeeuw hebben het stadsdeel benaderd. Gezamenlijk hebben ze een tiental kunstenaars gevraagd een ontmoetingsplek in de vorm van een buurttafel te ontwerpen. De ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bewoners. Zie voor meer informatie: www.buurttafels.nl

Het viel kunstenares Titia Sprey op dat het Ceramplein twee bewonersgroepen verdeelt. Aan de ene kant wonen autochtone gezinnen in koopwoningen en aan de andere kant wonen allochtone gezinnen in sociale huurwoningen. Contact tussen deze twee groepen is er niet of nauwelijks. Om de bewoners dichter bij elkaar te brengen vroeg Titia de bewoners om foto's van plekken, voorwerpen of mensen waar ze een bijzondere herinnering aan hebben. Deze foto's schilderde ze op het tafelblad in de vorm van memorievakjes. Er zijn dertig plaatjes op de tafel, die samen vijftien paren vormen van een open memoriespel. Welke plaatsjes horen bij elkaar en wat is het verhaal achter de plaatjes? De memorietafel is niet alleen een plek geworden waar de bewoners met elkaar in gesprek kunnen, maar ook een beeldend archief van onbekende verhalen rondom het plein.

Titia Sprey: 'Momenteel werk ik alleen in opdracht, voornamelijk portretten. Het meeste plezier heb ik in het maken van portretten waar ik wat meer een eigen invulling aan kan geven. De gelijkenis van de geportretteerde staat altijd voorop. Maar ik vind het mooi als de ruimte eromheen ook een toegevoegde waarde heeft in plaats van alleen een achtergrond; een schilderij en niet alleen een portret'.

www.titiasprey.kunstinzicht.nl

Buurttafel - Ceramplein

Buurttafel - Ceramplein

Plattegrond