Afrika ontwaakt

Eigenschappen
Kunstenaar Wessel Couzijn
Adres Emmaplein
Wijk Willemsparkbuurt

Afrika ontwaakt 1961

Het dynamische expressionistische beeld, een puntig omhoog gericht en in
de ruimte grijpend figuur heeft de veelbetekenende en sociaal-bewogen titel
‘Afrika ontwaakt’.
Wessel Couzijn, grotendeels in Amerika gevormd, was goed op de hoogte
van Europese beeldhouwers als Alberto Giacometti en de moderne
sculptuurstromingen.
Als succesvolle student van professor Jan Bronner van de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten won Wessel Couzijn in 1936 de Prix de Rome. Hij vluchtte
voor de Tweede Wereldoorlog uit angst voor het antisemitisme naar New
York. In 1946 keerde hij met zijn vrouw Pearl Perlmuter, die hij in het atelier
van beeldhouwer Ossip Zadkine leerde kennen, op de motor via Le Havre
terug in Nederland. De beeldhouwer heeft het beeld in 1962 geschonken aan
Willem Sandberg, de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam (SMA).
‘Afrika ontwaakt’ is een langdurig bruikleen van het SMA. Wessel Couzijn was lid van Groep A’dam.

Afrika ontwaakt

Afrika ontwaakt

Afrika ontwaakt

Plattegrond