Phoenix

Eigenschappen
Kunstenaars Piet Zanstra
Adres Burgemeester Cramergracht 1-98, in gevel zijde Burgemeester Roellstraat
Wijk Geuzenveld-Slotermeer
Materiaal Hardgebakken tegel, Mosa tegel
Plaatsingsdatum 1956

Zoals de flat aan de Burgemeester Cramergracht – nummers 1 tot en met 98 - in 1956 verrees in de Westelijke Tuinsteden, zo verrijst de phoenix (de mythische vogel) telkens als hij zich verjongt. Met die gedachte moet het mozaïek aan de noordzijde van de flat, zichtbaar vanaf de Burgemeester Roëllstraat, geplaatst zijn. Een geschenk van de gemeente Amsterdam aan destijds de eerste moderne galerijflat van de stad. Een symbool voor de toekomst van de flat en de omgeving. Beide flats aan de Cramergracht – gescheiden door de Burgemeester Roëllstraat – zijn ontworpen door de op 23 mei jongstleden overleden architect Piet Zanstra, bekend van het verguisde en in 1997 gesloopte ‘Maupoleum’ aan de Jodenbreestraat. Dit gebouw had grandeur, maar werd ook bestempeld als het lelijkste gebouw van Amsterdam.
De voorstelling is ontleend aan de mythologische phoenix die zich volgens de Griekse mythe elke duizend jaar verjongt. Hij verbrandt en komt uit zijn eigen as vernieuwd tevoorschijn. In het Christendom is de vogel het symbool van de verrijzenis. De vogel aan de flat van de Burgemeester Cramergracht zou verrezen zijn uit het zand en modder van de afgraving van de Sloterplas. Uit ‘Van Dales Woordenboek’: “Phoenix of Feniks is een mythische vogel die zich, volgens de fabel, om de vijf eeuwen verbrandde op een nest van geurige kruiden en dan verjongd uit zijn as verrees.”
Het mozaïek is opgebouwd uit rode, witte, zwarte en blauwe stenen. Fraai, niet al te opvallend, maar toch zeker aanwezig.