Domela Nieuwenhuis

Eigenschappen
Kunstenaar Johan Polet (1894 - 1971) (Meer informatie)
Adres Nassauplein
Wijk Westerpark
Materiaal Basalt lava, Brons
Plaatsingsdatum 1931

Het standbeeld van socialistisch voorvechter Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) staat voor de opkomst van de arbeidersbeweging in de 19e eeuw.
De afbeelding op de sokkel kan als symbool voor Domela Nieuwenhuis' gevangenschap in 1886 worden opgevat. De fakkel - het vuur - in de opgeheven linkerhand kan geïnterpreteerd worden als het licht der waarheid dat hij aan de mensen bracht.
In het reliëf is Prometheus afgebeeld. De Griekse held Prometheus stal het vuur uit de hemel en gaf het aan de mensen, waarna oppergod Zeus hem aan een rots liet vastbinden. Prometheus heeft een fakkel in de hand.
In twee eerdere ontwerpen had Johan Polet de Griekse mythe als driedimensionaal beeld centraal gesteld. Met een ondergeschikte plaats voor Domela. Pas in een derde ontwerp liet Polet zich leiden door de traditionele vorm van een standbeeld op een sokkel.

In 1929 kwam toestemming voor plaatsing van het standbeeld. Aanleiding was niet zozeer dat Domela Nieuwenhuis bijna tien jaar daarvoor was overleden, maar het door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde plan voor een monument ter ere van generaal Van Heutsz. Uiteindelijk was het standbeeld voor Domela er eerder dan dat voor Van Heutsz (1935). Dit laatste - op het Olympiaplein in Oud Zuid - is in 2007 omgedoopt en uitgebreid tot het Monument Indië-Nederland.

Plattegrond