Spelende hond

Eigenschappen
Kunstenaars Elena Wisse-Engelsen
Adres Beatrixpark
Wijk Prinses Irenebuurt
Materiaal Kalksteen
Plaatsingsdatum 1979

Het object bestaat uit een een stenen hond in een speelse houding.
Rond 1975 wilde het stadsbestuur van Amsterdam het hondenbeleid aanscherpen. Honden moesten voortaan aan de lijn, ook in de parken. Verschillende hondenbezitters die dagelijks in het Beatrixpark kwamen, zagen dat niet zo zitten en ondernamen actie. Dhr. A. van Heusden (1905-1987) vormde een comité. Het idee ontstond om de hondenbezitters een financiële bijdrage te vragen voor het laten maken van een beeld van een hond. Dat beeld zou dan in het park worden geplaatst en uit dankbaarheid voor het gebruik van het park aan het stadsbestuur worden aangeboden. Wellicht zou dat het stadsbestuur milder stemmen! Ook de bekende revue-artiest Willy Walden zamelde geld in. Door ca. vijftig mensen werd fl.5.000,- bijeengebracht.
Elena Wisse-Engelsen, een bekende van dhr. van Heusden, kreeg de opdracht voor het maken van het beeld. "Als jonge kunstenares vond ik het een leuke opdracht. Omdat de meningen verdeeld waren over het soort hond dat moest worden uitgebeeld, heb ik er maar een bastaard van gemaakt", aldus Elena.
Elena Engelsen(1952) is in Noorwegen geboren en belandde, na haar huwelijk met de Nederlandse stedenbouwkundige Wisse, in de jaren 70 in Amsterdam.
Inmiddels woont en werkt zij weer in Noorwegen.
(bron: Mirjam Louisse, Nieuwsbrief Vrienden van het Beatrixpark, voorjaar 2005)